Ubytování v Orlických horách | Kunvald
Kunvald leží v Žamberské pahorkatině v údolí Horského potoka.
První písemný záznam o obci pochází z roku 1363.
Kunvald je historicky významnou obcí. V roce 1457 zde byla založena Jednota bratrská, skupinou lidí myšlenkově vycházející z učení Petra Chelčického. U bývalého Divišova statku se nachází vzácná Bratrská lípa, jako pozůstatek ze tří lip, vysazených zde roku 1547. Je vysoká 47 m a její obvod je 780 cm. Uprostřed hřbitova stojí barokně přestavený kostel sv. Jiří z počátku 17. století.

Kunvald a jeho okolí nabízí mnoho pěkných míst pro pěší túry a cyklistiku. Ze Žamberku do Kunvaldu vede po zelené turistické značce naučná stezka Dymlov, která seznamuje nejen s řadou zajímavostí, rostlinstvem a živočišstvem, ale i s významnými rodáky zdejšího kraje.

 

 
Orlické hory od Kunvaldu