Ubytování v Orlických horách | Rezervace Bukačka
PNárodní přírodní rezervace Bukačka se rozkládá na hlavním hřebeni Orlických hor při státní hranici s Polskem. Zaujímá rozlohu 50,74 ha a leží v nadmořské výšce 910 - 1025 m n. m.
Rezervaci tvoří zbytky bukových pralesů s roztroušeným smrkem, javorem. Vzhledem k výšce kolem 1000 m n. m. mají stromy bizarní tvary. Na vlhkých až rašelinných loukách roste kolem 300 druhů vyšších rostlin, z toho 23 chráněných a kolem 60 druhů obratlovců. Pro svou bohatost bývá někdy Bukačka nazývána Botanickou zahradou Orlických hor.
Rezervace je přístupná po červené Jiráskově cestě.


 

 
Rezervace