Ubytování v Orlických horách | Rezervace Hraniční louka 


Přírodní rezervace Hraniční louka se rozkládá při Černém potoce, u státní hranice s Polskem.

Rezervaci tvoří rašelinná louka s bohatou bylinnou skladbou a rozptýlenou zelení. Má rozlohu 8,85 ha a leží nadmořské výšce 726 – 784 m n. m.