Ubytování v Orlických horách | Sedloňovský vrch

  


  Protáhlý hřbet Sedloňovský vrch (1050 m) je jednou z dominant severozápadní části Orlických hor.
  Vrchol a západní svahy jsou součástí přírodní rezervace Sedloňovský vrch, která má rozlohu asi 100 ha. Rezervace chrání zdejší smíšenou pralesovitou bukosmrčinu s javorem klenem, jeřábem ptačím a řadu původních rostlinných druhů. Po hřebenu se táhne linie pevnůstek pohraničního opevnění z let 1937-38.
  Sedloňovský vrch je přístupný z obce Sedloňov po modré turistické značce, která se napojí na naučnou stezku Okolím Deštného.

   

   
  Sedloňovský vrch