Ubytování v Orlických horách | Zemská brána
Chráněný přírodní výtvor Zemská brána je skalnaté údolí Divoké Orlice, které leží při státní hranici s Polskem.
Předmětem ochrany je celý krajinný komplex s lesními porosty na svazích, loukami v těsném okolí řeky a balvanitým řečištěm Divoké Orlice, jejíchž břehy jsou lemovány nápadnými skalními útvary (skalní výchozy, jeskynní výklenky, ojediněle obří hrnce aj.) jejichž výška dosahuje někdy až 25 m.

Začátek údolí protíná silnice z Bartošovic do Českých Petrovic, která prochází přes kamenný most s jedním obloukem. Most postavili v letech 1900 - 1903 společně čeští a italští kameníci. Z mostu je vidět balvanité řečiště Divoké Orlice. Mezi další zajímavosti tohoto údolí patří Pašerácká lávka, která byla původně postavena pro potřeby dřevorubců a formanů, svážejících dřevo z panských lesů. V nočních hodinách však byla využívána k paši různého zboží. Dále je tady tzv. Ledříčkova skála - skalní útvar opředený mnoha pověstmi. Asi kilometr od mostu po proudu Orlice stojí samostatný pěchotní srub R - 54 Na potoku, který je součástí linie těžkého opevnění z let 1936 - 38.
Zemská brána je oblíbeným výletním místem s nádhernými pohledy do panenské přírody. Lokalitu protíná turistická červená Jiráskova cesta a údolím prochází naučná stezka Zemská brána.

Stezka je přístupná od kamenného mostu z Barotošovic v Orlických horách a chaty Na Čiháku nebo na druhé straně z Klášterce nad Orlicí. Je dlouhá 3 km a má celkem 22 zastavení, které jsou umístěny na trase NS pouze na letní sezónu (květen – říjen). Informační tabule seznamují s Chráněnou krajinou oblastí Orlické hory, přírodní rezervací Zemská brána, zdejším rostlinstvem, živočichy a dalšími zajímavostmi. Stezka je určena i pro cyklisty, kromě náročného úseku mezi mostem a Pašeráckou lávkou, kde se překonávají rozčleněné skalní stěny. Cyklisté tento úsek musí objet a připojí se u Pašerácké lávky.


 

Divoká Orlice v Zemské bráně
 
Most přes Orlici